In 2015 my life new year personal

WHAT HAPPENED IN 2015?

Follow my blog with Bloglovin
Ok, I know that it's nearly the mid of January, but I had to study a lot. Finally I have some time to sum up the last year. Lots of things happened, I experienced both good and bad things. Let's start!

Oké, tudom, hogy már majdnem Január közepe van, de rengeteget kellett tanulnom. Végre jutott egy kis időm összefoglalni az elmúlt évet. Rengeteg minden történt, megtapasztaltam jobb és rosszabb dolgokat is. Kezdjük!
1. Lausanne mediterrán jellegű házai között. 2. Az egyetemen. 3. Ouchy - Lausanne kikötője 4. Genfi-tó +1

I finished my 2nd year at university and my supervisor sent me to Lausanne for a whole month to study from a hungarian professor who teaches there. It was amazing. I never thought I'm a genius so I always felt that it's not okay to have a job at the university. I mean I'm not clever enough to be a scientist. But here we are: my supervisor trusted me and I can't thank him enough for this opportunity. Switzerland is an amazing country and I loved every minute there. 

Befejeztem a második évemet az egyetemen és a témavezetőm kiküldött Lausanne-ba egy hónapra, hogy egy ottani magyar kutatótól tanuljak. Hihetetlen volt. Sosem gondoltam magamra zseniként ezért mindig úgy éreztem, hogy nincs rendben az, hogy az egyetemen dolgozzak. Úgy értem, nem vagyok elég okos, hogy tudós lehessen belőlem. Dehát mégis úgy tűnik: a témavezetőm bízott bennem és nem tudok eléggé hálás lenni neki, hogy megadta nekem ezt a lehetőséget. Svájc csodálatos ország minden percet imádtam amit ott tölthettem.


I had some time to rest but in August I had to prepare for an exam. It was very important, the summer was hot, maybe I was lazy etc etc.. I failed it. I studied for two weeks and it worth nothing at all. I was so depressed that it took about two months to recover and be able to concentrate on study. It was horrible. During this period I had to write my TDK paper. (It's a scientific competition for university students) I thought that writing this paper will be boring or stressful, but honestly I enjoyed it. I expected nothing but finally I took second place in my category. Yeah! :D My new strategy: don't expect and don't suprise if you win!

Volt egy kevés időm pihenni, majd Augusztusban el kellett kezdenem tanulnom a szigorlatomra. A vizsga elég fontos volt, a nyár forró és meg talán lusta stb stb a lényeg, hogy megbuktam. Két hetet tanultam rá és végül semmit nem ért. Annyira magamba zuhantam, hogy nagyjából két hónap kellett mire összeszedtem magam és újra a tanulásra tudtam koncentrálni. Borzalmas volt. Ez alatt az időszak alatt kellett megírnom a TDK dolgozatomat is. Azt hittem unalmas vagy stresszes lesz de őszintén szólva kifejezetten élveztem. Nem vártam semmi eredményt de végül második lettem a kategóriámban. Yeah! :D Az új stratégiám: ne várj semmit és ne lepődj meg ha nyersz!

After that I started this blog and I enjoy every moment of that. I passed two exams before christmas and I spend the whole exam period with my boyfriend. So I think 2015 was a good year. I learned a lot about myself and however I struggled with some problems I was able to pass the semester. And what 2016 brings to me? A BSc degree, the second anniversary with my boyfriend, maybe a good summer job and some travelling in Europe. And you?

Ezek után elkezdtem írni a blogot és azóta is minden percét élvezem. Sikerült letennem két vizsgát még karácsony előtt és az egész vizsgaidőszakot a barátommal töltöm. Azt hiszem 2015 jó év volt. Sokat tanultam magamról és bár volt pár nehézség amivel meg kellett küzdenem sikerült teljesítenem a szemesztert. És mit fog hozni 2016? Egy BSc diplomát, második évfordulónkat, talán egy jó nyári munkát és némi utazgatást Európában. És nektek?

Follow my blog with Bloglovin.

Related Articles

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése